Produkty

Istniejemy od 1992 roku
25 lat na rynku rozwiązań IT


Moduły systemu FerrodoSystem FERRODO to pakiet programów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. Chętnych do zapoznania się z oprogramowaniem firmy Ferrodo oraz usługami naszej firmy zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej prezentacji.

 • Dystrybucja - Logistyka - Magazynowanie
 • Dystrybucja i Logistyka
 • Dystrybucja
 • Finanse i Księgowość
 • Administracja
 • Produkcja
 • Zarząd i Kontrola
 • Programy specjalistyczne

 • Moduł administracyjny

  System Ferrodo zabezpieczony jest przed niepowołanym dostępem. Uruchomienie któregokolwiek z modułów wymaga podania kodu użytkownika i odpowiadającego mu hasła. Z konkretnym kodem może być powiązane prawo dostępu do niektórych segmentów systemu oraz ograniczenie uprawnień, w ramach konkretnego programu, do niektórych tylko operacji. Właśnie w module administracyjnym odbywa się definiowanie użytkowników i ich uprawnień. Moduł ten otrzymuje bezpłatnie każdy z użytkowników.

  Logistyka

  Dostawy

  Moduł DOSTAWY jest jednym z modułów kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Pozwala na wszechstronne prowadzenie gospodarki magazynowej. Obejmuje wszystkie operacje związane z zamawianiem towaru, jego zakupem oraz przesunięciem między magazynami czy oddziałami. Pozwala m.in. na:

  • automatyczne tworzenie zamówienia do dostawcy lub centrali firmy w oparciu o wcześniejsze zamówienia od klientów zaewidencjonowane za pośrednictwem modułu ZAMóWIENIA, wcześniejsze zamówienia do dostawców i zapas minimalny
  • automatyczne umniejszanie stanów zamówień u dostawców przy przyjęciu towaru
  • automatyczne kształtowanie cen sprzedaży w oparciu o marże i aktualną cenę zakupu
  • utworzenie indywidualnych cenników dla każdego klienta (przy wystawianiu faktur danemu klientowi ceny brane są właśnie z tego cennika).

  Moduł pomocny jest szczególnie dla przedsiębiorstw wielomagazynowych czy wielooddziałowych. Program jest oferowany w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej.


  Zamówienia

  Moduł ZAMóWIENIA jest jednym z modułów kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Pozwala na wszechstronne prowadzenie gospodarki magazynowej. Obejmuje wszystkie operacje związane z zamawianiem towaru przez klientów, jego sprzedażą oraz przesunięciem między magazynami czy oddziałami.


  Zalety modułu ZAMóWIENIA:
  • możliwość automatycznego tworzenia zamówienia od klienta lub oddziału w centrali firmy w oparciu o zamówienia do dostawcy zaewidencjonowane za pośrednictwem modułu DOSTAWY w oddziale lub u klienta
  • możliwość automatycznego rezerwowania towaru na magazynie przy tworzeniu zamówienia
  • możliwość automatycznego rozdziału stanów magazynowych na zamówienia z uwzględnieniem priorytetu zamówień klientów
  • utworzenie indywidualnych cenników dla każdego klienta (przy wystawianiu faktur danemu klientowi ceny brane są właśnie z tego cennika),
  • kontrola realizacji bieżących zamówień klientów (magazyn klienta) z możliwością przeglądania zamówień archiwalnych
  • zestawienia towarów do wysyłki, zapotrzebowania na towary dla klienta, stanu realizacji zamówień i ich wycena

  Ważną zaletą modułu jest możliwość trzymania cen sprzedaży w złotówkach lub w walutach obcych przeliczanych po kursie dnia. Wyboru ustawienia dokonuje się w module administracyjnym. Moduł pomocny jest szczególnie dla przedsiębiorstw wielomagazynowych czy wielooddziałowych lub prowadzących sprzedaż pod zamówienia. Wersja fiskalna programu współpracuje z drukarkami fiskalnymi typu POSNET, FP 600.


  Klient

  Moduł obsługuje zamówienia klienta. Funkcjonują dwie wersje programu:
  off-line - klient wczytuje cennik na swojej stacji roboczej, po czym kompletuje zamówienie, wykopiowuje je i wysyła do dostawcy.
  on-line - klient łączy się poprzez terminal z dostawcą, robi zamówienia bezpośrednio z kartotek towarowych dostawcy.

  Opisywany moduł został napisany z przeznaczeniem do pracy w sieci komputerowej (Novell NetWare, Personal Network, Microsoft Network, LanSmart lub Lantastic) pod dowolnym systemem operacyjnym. Może pracować na kilku stanowiskach sieci równocześnie (wersja wielostanowiskowa), a także na pojedynczym komputerze (wersja jednostanowiskowa).


  Kontrakt

  Moduł Kontrakt służy do ewidencji zapytań klienta do dostawców zagranicznych. Obsługuje też archiwum ofert od dostawców oraz zamówienia do dostawców. Opisywany moduł został napisany z przeznaczeniem do pracy w sieci komputerowej (Novell NetWare, Personal Network, Microsoft Network, LanSmart lub Lantastic) pod dowolnym systemem operacyjnym.


  Magazyn

  Moduł MAGAZYN jest programem wspomagającym funkcjonalność magazynów wysokiego składowania jak i magazynów tradycyjnych.  Zadaniem modułu Magazyn jest:

  • integracja przepływu towarów i informacji
  • zarządzanie przepustowością i lokalizacją towarów
  • minimalizacja wielkości zapasów
  • obsługa ruchu w magazynie przy pomocy urządzeń mobilnych z wykorzystaniem technologii radiowej
  • automatyczne zarządzanie zleceniami i zadaniami w magazynie


  Pozostałe cechy modułu to:

  • minimalizacja cyklu realizacji zamówienia
  • kontrola terminowości realizacji
  • kompleksowość usług
  • wysoka elastyczność działania
  • regulacja szczytów obciążenia

  Moduł Magazyn realizuje wszystkie zasadnicze operacje logistyczne takie jak:

  • podział magazynu na strefy i oznaczenie poszczególnych miejsc składowania
  • optymalizację dróg wewnętrznych
  • automatyczne przydzielanie miejsca towarom wchodzącym
  • wydruk wywieszek paletowych
  • obliczanie zapasów minimalnych na gniazdach kompletacyjnych na podstawie analizy obrotu
  • wyliczanie zapotrzebowania w gniazdach kompletacyjnych na podstawie złożonych zleceń i zamówień
  • automatyczne wskazywanie miejsca pobierania wysyłanego towaru

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.


  Spedycja

  Moduł Spedycja jest przydatny przedsiębiorstwom, w których logistyka transportu odgrywa strategiczną rolę, wymagają wysoko specjalistycznego oprogramowania, które pozwoli na pełną obsługę wszystkich czynności spedycyjnych od momentu otrzymania zlecenia handlowego, poprzez wybór odpowiedniego środka transportu według założonych kryteriów, wyznaczenie daty transportu, zaplanowanie sposobu ułożenia towarów i trasy samochodu, kontrolę pojazdu przed wyjazdem z bazy, rozładunek i załadunek w trakcie trasy aż po końcowe rozliczenie kosztów przejazdu.


  Dystrybucja

  Celnik

  Moduł Celnik służy do zarządzania składem celnym, pozwala ewidencjonować dostawy towarów przekraczające granicę.
  Zakres funkcji:

  • pełna obsługa kartoteki towarów
  • obsługa zleceń
   • wejście na skład celny
   • wyjście ze składu celnego
  • zestawienia
   • ewidencja wniosków wejścia
   • ewidencja wniosków wyjścia
   • ewidencja dokumentów celnych
  • zbiory pomocnicze (tabela kontrahentów, asortymentu, kursów walut itp.)

  Detal

  System obrotu pozamagazynowego, umożliwia rejestrację wszystkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem placówek detalicznych w ramach centrali. Pojęcie zawierające się w nazwie programu (obrót pozamagazynowy ) słusznie sugeruje, że program nie umożliwia prowadzenia ilościowo-wartościowych kartotek magazynowych.

  Ewidencja dokumentów umożliwia kontrolę poprawności działania poszczególnych placówek, ponieważ wszystkie dokumentu sklepowe zarówno przychodowe jak i rozchodowe są rejestrowane w module Detal.

  Rejestracja taka umożliwia zarówno kontrolę poprawności dokumentów w danej placówce, kontrolę rentowności jak również automatyczne tworzenie zapisów księgowych w szczególności dotyczących konta "Rozliczenie zakupu".


  Etykiety

  Moduł Etykiety jest jednym z modułów kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Pozwala on na projektowanie i drukowanie etykiet zawierających: napisy, wartości z kartoteki towarów i kartoteki kontrahentów, kody kreskowe itd.
  Możliwości modułu Etykiety:

  • możliwość dowolnego ustalania wielkości i wyglądu etykiety
  • współpraca z kartoteką towarową i kontrahentów
  • tworzenie listy towarów, które zostały dodane do kartoteki towarów lub których cena została zmieniona
  • etykieta może zawierać:
   • napisy i zmienne (data, godzina, kod operatora, itp.),
   • wartości pól z kartoteki towarów lub kontrahentów
   • kody kreskowe
   • figury geometryczne
   • rysunki (np. logo firmy)
  • podgląd wydruku i wydruk
  • praca w trybie wielodokumentowym (możliwość równoczesnej edycji kilku etykiet).

  Program pozwala w bardzo prosty sposób stworzyć etykietę zawierającą dowolne napisy, wartości z kartoteki towarów lub kontrahentów, kody kreskowe, logo firmy. Po zaprojektowaniu etykiety program pozwala określić listę towarów, dla których etykieta będzie drukowana. Istnieje możliwość tworzenia listy towarów, które zostały dodane do kartoteki towarów lub których cena została zmieniona i drukowania etykiet tylko z tej listy. Program oferowany jest w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej. Wersja sieciowa pozwala na jednoczesne prowadzenie wszelkich prac na wielu stanowiskach.


  eHandel

  eHandel to aplikacja internetowa umożliwiająca przeglądanie i zaawansowane wyszukiwanie asortymentu zgromadzonego w bazie systemu Ferrodo. Pełna rejestracja użytkownika eHandlu w systemie Ferrodo umożliwia mu składanie zamówień bezpośrednio do systemu sprzedaży, a także przeglądanie kartoteki własnych zamówień, zaległości płatniczych i dokumentów wystawionych w systemie sprzedaży.

  Prosta obsługa
  Podstawowe funkcje umieszczone są w Menu Głównym, które zawiera takie zespoły tematyczne jak:

  • Rejestracja użytkownika
  • Obsługa zamówień
  • Katalogi artykułów
  • Cennik
  • Współpraca z systemem Ferrodo
  • Parametryzacja

  Dzięki możliwości zastosowania parametrów użytkownika, możliwe jest zdefiniowanie własnego sposobu wyszukiwania grup asortymentowych, generowanie zamówień przez FTP. Przed przystąpieniem do pracy program można skonfigurować program dla własnych potrzeb.
  Korzyści:

  • możliwość dokonania zamówienia z domu, sklepu lub hurtowni
  • aktualna informacja o dostępności wszystkich produktów z oferty
  • bieżąca informacja o wszelkich promocjach cenowych
  • możliwość monitorowania przebiegu transakcji zarówno przez dystrybutora jak i odbiorcę
  • wymiana informacji handlowych pomiędzy użytkownikiem (sprzedawcą)a jego Klientami
  • możliwość monitorowania przebiegu transakcji zarówno przez dystrybutora jak i odbiorcę

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.
  eKatalog

  eKatalog jest odmianą aplikacji eHandel przeznaczony dla firm będącymi dystrybutorami części zamiennych. Pełni on wtedy także rolę cennika i programu do tworzenia zamówień na artykuły dystrybuowane przez daną firmę. Przykładami zastosowania eKatalogu wykonanego przez naszą firmę są przedsiębiorstwa w branży motoryzacyjnej.

  W przypadku części samochodowych, baza danych stworzona została na podstawie informacji dystrybuowanych raz na kwartał przez firmę TecDoc Infromatuions System GmbH. Do programu dołącza się także pliki cennika firmy, która obsługuje program. Katalog posiada bezpośredni dostęp online do bazy asortymentowej systemu sprzedaży Ferrodo wykorzystywanego przez firmę dystrybucyjną.

  Główne informacje możliwe do uzyskania z opcji cennikowej tej aplikacji to:
  • nr katalogowy - nr artykułu wg katalogu producenta
  • producent - nazwa producenta danego artykułu
  • nazwa - nazwa towaru, dodatkowo może pojawić się kod towaru
  • dostępność z możliwymi informacjami:
   • danego towaru nie ma w żadnym z magazynów firmy
   • dany towar jest w przedsiębiorstwie, ale w innym magazynie
   • towar dostępny jest w bieżącym magazynie.
  • jmh - jednostka, w jakiej występuje dany towar
  • rodzaj waluty w jakiej podawana jest w cenniku cena towaru
  • ceny poszczególnych towarów
  Współpraca z bazą TecDoc

  W branży samochodowej eKatalog współpracuje z bazą TecDoc w zależności od parametrów mających wpływ na wyszukiwanie poszczególnych artykułów:

  • wg grup asortymentowych po wybraniu typu samochodu
  • wg dostawców grup asortymentowych i grup produktów
  Technologia

  Aplikacja eHandel jak również jej odmiana - aplikacja eKatalog - wykorzystuje technologię firmy Microsoft ASP.NET i współpracuje z bazą MS SQL Server oraz technologię AJAX.

  Katalog na DVD

  Odmianą eKatalogu jest jego wersja działająca pod systemem Windows instalowana bezpośrednio na komputerze Klienta. Wersja ta udostępniona jest na płytach CD lub jako DVD.
  Katalog jest możliwy do użytkowania w dwóch wersjach:

  • cennikowej - przeznaczona dla klientów firmy dystrybuującej - jako cennik i generator zamówień
  • pełnej - edycyjnej - przeznaczonej do zarządzania informacjami zgromadzonymi w bazach programu

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  mHandel

  Aplikacja mHandel jest modułem przeznaczonym na urządzenia mobilne typu Palmtop. Służy do tworzenia zamówień u klienta i wysyłania ich do centralnego systemu sprzedaży. Cały proces odbywa się zdalnie dzięki czemu realizacja zamówień odbywa się bardzo szybko i sprawnie rozpoczynając się już od momentu potwierdzenia go przez handlowca mobilnego. mHandel działa na wszystkich urządzeniach pracujących pod systemem Windows Mobile oraz Windows CE.

  Wszystkie funkcje wykorzystywane w mHandlu zapewniają pełną integrację z pozostałymi modułami systemu Ferrodo, szczególnie w zakresie obsługi kartotek kontrahentów, towarów, zamówień i sprzedaży oraz zaległości płatniczych.

  Aplikacja współpracując z centralnym systemem sprzedaży zapewnia sprawdzenie w dowolnym momencie stanu realizacji złożonych zamówień, aktualizację baz danych o kontrahentach, ich płatnościach, wymiana danych z systemem zewnętrznym, monitorowanie transakcji sprzedaży.

  Podstawowe funkcje tego modułu to:

  • Składanie zamówień od klientów
  • Obsługa kartoteki kontrahentów
  • Obsługa kartotek asortymentu
  • Obsługa rabatów
  • Informacja o promocjach i dostępności
  • Obsługa płatności gotówkowych
  • Kontrola realizacji zamówień
  • Aktualizacja baz danych
  • Personalizacja ustawień

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  Handel

  Handel jest modułem obsługi sprzedaży, opracowany z myślą o usprawnieniu pracy firm handlowych i produkcyjnych prowadzących bezpośrednią sprzedaż swoich wyrobów. Oferujemy trzy wersje tego systemu:

  • Program w wersji standardowej
  • Program przystosowany do obsługi kas i drukarek fiskalnych
  • Uproszczony, a zarazem znacznie tańszy wariant modułu przeznaczony dla małych hurtowni i sklepów.

  Każdą z wymienionych wersji programu dopasować można dokładnie do wymagań użytkownika. Jest to możliwe dzięki kilkudziesięciu parametrom ustawianym za pośrednictwem specjalnego modułu technicznego, dołączanego bezpłatnie do każdego z naszych programów.

  Zalety modułu HANDEL:

  Moduł umożliwia następujące operacje:
  • tworzenie, aktualizację i przeglądanie kartotek asortymentowych zawierających ofertę towarową firmy
  • prowadzenie kartotek magazynowych zawierających aktualizowane na bieżąco stany magazynowe,
  • wystawianie faktur VAT i rachunków uproszczonych w cenach detalicznych i hurtowych oraz faktur i rachunków korygujących, a także dokumentów odchyleń
  • tworzenie dokumentów magazynowych takich jak: przesunięcia międzymagazynowego, wydania (RW), zakupu (PZ), zwrotu do dostawcy (WD), wydania na zewnątrz (WZ), likwidacji (PL), przyjęcia z produkcji (PW)

  Ponadto w oparciu o kartotekę magazynową możliwy jest wydruk wielu zestawień. Wśród nich można znaleˇć:

  • zestawienia stanów magazynowych
  • ofertę towarową
  • zestawienie średnich cen ewidencyjnych towarów oraz cen ewidencyjnych poszczególnych dostaw towarów

  Charakterystyka modułu HANDEL

  System ewidencjonuje i przechowuje wszystkie wystawiane za jego pośrednictwem dokumenty, pozwalając w razie konieczności wydrukować ich duplikaty. Ponadto stanowią one podstawę do sporządzenia wielu wykazów. Między innymi możliwe jest wydrukowanie zestawienia transakcji, rejestru sprzedaży VAT, rejestru zakupów VAT, zestawienia przesunięć.

  System pozwala także na dokonanie globalnej analizy sprzedaży i obrotu magazynowego. Istnieje również możliwość przedstawienia w formie wykresu słupkowego sprzedaży w poszczególnych dniach miesiąca.

  Moduł Handel pozwala też na pracę w trybie wielowalutowym. Tryb ten daje możliwość przechowywania informacji o cenach towarów w walutach i przeliczania ich na złotówki po aktualnym kursie bankowym np. w momencie wystawiania faktury. Moduł zaopatrzono w rozbudowany system rabatowy. Obejmuje on rabaty naliczane od całego dokumentu (uzależnione od wartości dokumentu lub od konkretnego kontrahenta ) jak i rabaty tzw. pozycyjne, właściwe dla konkretnej pozycji asortymentowej w dokumencie.

  Ten ostatni rabat występuje w wielu wariantach np. osobne rabaty dla grup towarów, dla kontrahentów, różne cenniki dla różnych kontrahentów oraz kombinacje wymienionych elementów.


  HANDEL jako część Systemu Ferrodo

  Praca modułu HANDEL może być wspierana przez dodatkowe elementy Systemu Ferrodo. Wszystkie płatności związane z wystawianymi dokumentami mogą być rejestrowane przez program KASA. Pozwala on ewidencjonować zaległości płatnicze, rejestrować fakt uregulowania zaległości, a program KASA daje dodatkową możliwość wprowadzania płatności do stosownych raportów kasowych i bankowych. Moduł DOSTAWY ułatwia przyjmowanie zakupów i przesunięć międzymagazynowych, moduł ZAMóWIENIA wspomaga przyjmowanie i realizację zamówień.

  Dokładną analizę transakcji handlowych zapewniają moduły ANALIZY i CENTRALA. Ten ostatni adresowany jest do firm wielooddziałowych. Wszystkie dokumenty wystawiane za pośrednictwem modułu HANDEL mogą być automatycznie transmitowane do modułu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO.

  Praca modułu HANDEL może być wspierana przez dodatkowe elementy systemu Ferrodo. Wszystkie płatności związane z wystawianymi dokumentami mogą być rejestrowane przez program KASA. Pozwala on ewidencjonować zaległości płatnicze, rejestrować fakt uregulowania zaległości, a program KASA daje dodatkową możliwość wprowadzania płatności do stosownych raportów kasowych i bankowych. Moduł DOSTAWY ułatwia przyjmowanie zakupów i przesunięć międzymagazynowych, moduł ZAMóWIENIA wspomaga przyjmowanie i realizację zamówień.

  HANDEL w wersji fiskalnej

  Moduł Handel w wersji fiskalnej pozwala na łączenie komputera z kasami fiskalnymi pracującymi w trybie "off line" i "on line" takimi jak: IBM ENTRY, OPTIMUS PS 2000, IC ELECTRONIC 2123/2133 oraz drukarkami fiskalnymi firm: POSNET, FP600. Pozwala to na zastosowanie naszego oprogramowania w sklepach i prowadzenie sprzedaży detalicznej przy zachowaniu wszystkich opisanych wyżej zalet systemu. Współpraca z kasą fiskalną daje możliwość aktualizacji kartotek magazynowych zgodnie z transakcjami wykonywanymi za pośrednictwem kasy. Ponadto czytniki współpracujące z kasą pozwalają na wykorzystanie oryginalnych kodów paskowych umieszczonych na towarach. Natomiast drukarka fiskalna pozwala na prowadzenie sprzedaży detalicznej za pośrednictwem komputera i wydruk paragonów oraz ewidencjonowanie sprzedaży w module fiskalnym zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Finansów

  .
  Eksport

  Eksport jest modułem bliĽniaczym do modułu Handel. Funkcjonalność bardzo podobna, jednakże dotyczy eksportu towarów jak i usług. Wszystkie dokumenty wystawiane za pośrednictwem modułu EXPORT mogą być automatycznie transmitowane do modułów: KASA, FINANSOWO-KSIĘGOWEGO.


  PTCP - Oferta dla firm Piekarniczych

  Moduł PTCP powstał specjalnie z myślą o firmach zajmujących się działalnością piekarniczą. Umożliwia on rozliczenie i planowanie produkcji piekarniczej a także pozwala na:

  • zaplanowanie produkcji na podstawie zamówień od Klienta
  • wydrukowanie automatyczne dokumentów dostaw z podziałem na zmiany produkcyjne
  • automatyczną rejestrację dokumentów sprzedaży na podstawie dowodów dostaw

  Program posiada jeszcze wiele innych ciekawych możliwości związanych z analizami i planowaniem i może w znacznym stopniu przyczynić się do ułatwienia pracy w piekarni.


  TAX FREE

  Moduł TAXFREE jest jednym z modułów kompleksowego systemu wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwem. Pozwala on na szybkie drukowanie dokumentu "Zwrot VAT" na podstawie wybranego dokumentu sprzedaży.  Charakterystyka modułu TAXFREE:

  • wykonanie nadruku dla dwóch rodzajów dokumentu "Zwrot VAT" (do wyboru druk Global Refund lub druk Drukarni Sieradzki)
  • podgląd kartoteki zleceń archiwalnych z wybranego okresu
  • drukowanie na podstawie wybranych wg ustalonych kryteriów dokumentów sprzedaży
  • szybkie wyszukiwanie dokumentu (wg danych o kontrahencie itp.);
  • archiwizacja dokonanych wydruków
  • podgląd wydruku
  • możliwość dostosowania ustawień strony drukowanej
  • łatwość obsługi modułu

  Program oferowany jest w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej. Wersja sieciowa pozwala na jednoczesne prowadzenie wszelkich prac na wielu stanowiskach.


  SERWIS

  Moduł ten przeznaczony jest dla firm prowadzących serwis samochodowy. Takie przeznaczenie modułu determinuje specyficzny sposób wystawiania faktur i rachunków uproszczonych. W systemie funkcjonuje dokument zlecenia naprawy, który można dowolnie zmieniać i drukować (jako dokument warsztatowy), aż do momentu zakończenia naprawy pojazdu. Na koniec dokument zlecenia zamieniany jest na fakturę czy rachunek dla wybranego klienta.


  Specyfika modułu SERWIS

  System wyposażony jest w takie kartoteki, jak:

  • Kartoteka modeli pojazdu
  • Kartoteka pojazdów
  • Kartoteka tzw. poziomów cen (poziomy cen pozwalają na przypisanie różnych cen za tą samą usługę, dla różnych modeli pojazdów)
  • Kartoteka pracowników poszerzona o wskazanie na pracowników serwisu (pozwala to póˇniej na przypisanie do wykonanej usługi osoby odpowiedzialnej za nią)

  Zestawienia charakterystyczne dla modułu SERWIS to:

  • Historia napraw pojazdu
  • Zestawienie napraw, za które odpowiada dany pracownik serwisu

  Możliwości modułu SERWIS

  Program umożliwia m.in. następujące operacje:

  • tworzenie, aktualizację i przeglądanie kartotek asortymentowych zawierających ofertę towarową firmy
  • prowadzenie kartotek magazynowych zawierających aktualizowane na bieżąco stany magazynowe
  • wystawianie Faktur VAT i Rachunków Uproszczonych w cenach detalicznych i hurtowych oraz faktur i rachunków korygujących dla wykonanych usług jak i sprzedanego towaru
  • tworzenie dokumentów magazynowych takich jak: przesunięcia międzymagazynowego, wydania (RW), zakupu (PZ), zwrotu do dostawcy (WD), wydania na zewnątrz (WZ)

  Ponadto w oparciu o kartotekę magazynową możliwy jest wydruk wielu zestawień. Wśród nich znaleˇć można takie jak:

  • zestawienia stanów magazynowych
  • ofertę towarową
  • zestawienie wykonywanych usług, itp

  Moduł SERWIS jako część systemu FERRODO

  Praca systemu SERWIS może być wspierana przez dodatkowe elementy systemu FERRODO. Wszystkie płatności związane z wystawianymi dokumentami mogą być rejestrowane przez programy KASA lub PŁATNO¦CI. Pozwalają one ewidencjonować zaległości płatnicze, rejestrować fakt uregulowania zaległości, a program KASA daje dodatkową możliwość wprowadzania płatności do stosownych raportów kasowych i bankowych.


  Księgowość - Finanse

  FerFK

  Podstawowym zadaniem programu F-K jest prowadzenie pełnej ewidencji finansowo-księgowej obejmującej zarówno rejestrację dowodów księgowych jak również kontrolę rozrachunków z kontrahentami. Program obejmuje zagadnienia ewidencyjne w zakresie rejestracji obrotów oraz kontroli stanów kont księgowych i w efekcie pozwala uzyskać wyczerpujące informacje dotyczące aktualnego stanu należności i zobowiązań przedsiębiorstwa.


  Aplikacja zawiera obsługę środków trwałych i rejestry VAT.  Zalety modułu

  Główną zaletą modułu finansowo-księgowego jest możliwość szybkiego uzyskania wszelkich zestawień, z których najważniejsze to:

  • automatyczne pobieranie danych z modułów: obrotu towarowego, rozliczeń finansowych i z rejestru zakupu i sprzedaży
  • syntetyczna i analityczna ewidencja obrotów i sald za dowolny miesiąc, czyli wykaz kont syntetycznych lub analitycznych wraz ze wszystkimi obrotami występującymi w danym miesiącu na tych kontach
  • syntetyczna i analityczna ewidencja obrotów i sald za dowolny okres rozrachunkowy, czyli wykaz kont syntetycznych lub analitycznych wraz ze wszystkimi obrotami występującymi na tych kontach w podanym okresie
  • zestawienie bilansu otwarcia (BO) oraz obrotów i sald - wykaz aktualnych stanów kont syntetycznych i analitycznych
  • zestawienie obrotów według zadanego wzorca kont - wykaz stanów dowolnie zgrupowanych kont księgowych
  • zestawienie bilansu zamknięcia (BZ) okresu rozrachunkowego
  • zakładowy plan kont (ZPK) obejmujący możliwość klasyfikacji kont na konta bilansowe (Wn/Ma) oraz pozabilansowe (Pb)
  • szczegółowy wykaz należności i zobowiązań przedsiębiorstwa
  • zestawienie obrotów dla kont rozrachunkowych (ANALIZA) kontrahentów rozliczonych lub nierozliczonych
  • naliczanie i wystawianie not odsetkowych
  • zestawienie wierzytelności z podziałem na okresy tygodniowe
  • sprawozdania F-01 i F-02
  • generator sprawozdań definiowanych użytkownika

  Podstawowe funkcje systemu FK:

  • automatyczne księgowanie i automatyczne rozliczanie kontrahentów
  • możliwość symulacji kartoteki sald i obrotów do dowolnego okresu rozrachunkowego na podstawie zapisów na dekretach przed ich zaksięgowaniem
  • kontrola kont kosztowych bezpośrednio na dokumencie
  • opcja rozksięgowania kosztów według modelu procentowego lub według miejsc powstawania kosztów (MPK)
  • możliwość tzw. księgowania z wyprzedzeniem tzn. możliwość księgowania na następny miesiąc przy nie zamkniętym miesiącu bieżącym
  • wstępne i rzeczywiste zamknięcie roku obrachunkowego
  • eksport danych o obrotach w celu uzyskania np. wykresów słupkowych w programach typu arkusz kalkulacyjny

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  Kadry i Płace

  Za pomocą modułów KADRY i PŁACE mogą Państwo prowadzić zarządzanie kadrami oraz dokonywać wszelkich rozliczeń związanych z wynagrodzeniami pracowników. Moduły te posiadają elementy łączące go z Systemem Ferrodo, ale mogą również pracować jako niezależna całość.  Zalety modułu KADRY i PŁACE:

  • prowadzenie kartotek dotyczących zarówno danych osobowych pracownika jak i jego umiejętności
  • drukowanie umów o pracę, zaświadczeń, przeszeregowań oraz świadectw pracy
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem ich opodatkowania oraz świadczeń na rzecz ZUS-u
  • tworzenie zasadniczych i dodatkowych list płac oraz zaliczek akonto wynagrodzeń z możliwością ich rozliczenia przy listach zasadniczych
  • prowadzenie kartotek płacowych oraz kartotek dochodów
  • możliwość wypisywania formularzy PIT
  • sporządzanie zestawień kadrowych jak i płacowych w różnych układach tak dla grup pracowników jak i dla całego zakładu
  • przechowywanie danych archiwalnych zarówno dotyczących pracowników zatrudnionych jak i zwolnionych (w zakresie danych osobowych jak i absencji, a także wynagrodzeń)
  • sporządzanie umów zleceń jak i umów o dzieło oraz rachunków do nich z rozliczeniem podatku

  Na bieżąco wprowadzane są wszelkiego rodzaju modyfikacje programu wynikające z wyjątkowo częstych zmian przepisach związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniami. Kupując KADRY i PŁACE zapewniają sobie Państwo sobie bezpłatną wymianę programu na nowsze wersje.


  eKarta

  Moduł eKarta to aplikacja uzupełniająca do systemu kadrowo płacowego Fer4HR. Umożliwia ona decentralizację procesu wprowadzania danych o czasie pracy pracowników w oddziałach. Stosując technologię internetową pozwala na wprowadzanie danych o czasie i warunkach pracy w Ľródle ich powstawania (oddziale terenowym) i zapisaniu ich bezpośrednio w centralnej bazie danych. Dzięki temu następuje przyspieszenie i uproszczenie procesu ewidencji oraz redukowana jest możliwość błędów przy przekazywaniu informacji.

  Ewidencja informacji o czasie pracy i absencji wykonywana w oddziałach, widziana jest bezpośrednio w centrali.

  W programie istnieje też możliwość weryfikacji na bieżąco przez centralę stopnia wypełnienia kart oraz ilości wykorzystanych nadgodzin w celu prognozowania kosztów płac oraz planowania czasu pracy.

  Założenia funkcjonalne:

  • możliwość określenia warunków edytowania harmonogramu (w okresie realizacji okresu obrachunkowego lub tylko przed jego rozpoczęciem) przez odpowiednią konfigurację parametrów.
  • możliwość ustawienia harmonogramu jako propozycja w rejestracji realizacji harmonogramu lub pozostawienie realizacji harmonogramu pustego do ręcznego wypełnienia (zależnie od konfiguracji).
  • nanoszenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.
  • nanoszenie absencji: typy, dat początku i końca.
  • automatyczne obliczanie ilości przepracowanych godzin, nadgodzin, dni/godzin absencji.
  • druk wypełnionej karty pracy w celu podpisania przez pracownika i odłożenie do archiwum. - wydruk tych kart jest możliwy tylko w centrali, jako ewidencja czasu pracy.
  • podgląd podstawowych informacji o pracowniku.
  • blokowanie kart pracy w centrali lub dotyczących miesięcy archiwalnych.
  • blokowanie wypełniania wykonania harmonogramu przed datą systemową (parametr).
  • podążanie kart pracy za pracownikiem z oddziału do oddziału w przypadku zmiany miejsca pracy.
  • wyświetlanie podsumowania miesiąca (czasu pracy, nadgodzin, absencji) oraz pozostałego urlopu wypoczynkowego.
  • tworzenie wniosków premiowych.

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  ePiT4HR

  Moduł ePit4HR dostarcza nową funkcjonalność dla systemu Fer4HR. Służy do weryfikacji deklaracji PIT utworzonych w Fer4HR i wysłania ich drogą elektroniczną bezpośrednio do Ministerstwa Finansów.

  Pozwala to wyeliminować konieczność druku papierowych egzemplarzy deklaracji PIT i wysyłania ich tradycyjną pocztą do poszczególnych urzędów skarbowych.

  Dane przesyłane do Ministerstwa Finansów są podpisywane kwalifikowanym podpisem cyfrowym osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji PIT,a następnie są wysyłane do Ministerstwa Finansów szyfrowanym połączeniem http+ssl (https) zgodnie z zasadami ustalonymi przez system informatyczny e-Deklaracje.

  Po wysłaniu można pobrać "urzędowe poświadczenie odbioru" (UPO). Dokument UPO jest podpisany cyfrowo przez Ministerstwo Finansów i potwierdza prawidłowe złożenie formularza.

  Główne zalety:

  Kasa

  KASA - jest jednym z elementów oferty firmy Ferrodo, służącym do wspomagania rozliczeń finansowych. Moduł KASA, jak żaden inny element Systemu Ferrodo, jest zarówno owocem pracy programistów, jak i przemyśleń i sugestii naszych klientów. Jego obecny kształt dowodzi, iż współpraca z końcowym użytkownikiem naszych programów nie kończy się w momencie uregulowania należności za fakturę.

  Program pierwotnie pomyślany jako narzędzie do prowadzenia raportów kasowych stał się jednym z elementów integrujących System Ferrodo. Znaczny stopień parametryzacji modułu pozwala dopasować go do wymagań użytkownika.


  Moduł KASA jako część Systemu Ferrodo

  Jak wspomniano na wstępie moduł KASA jest istotnym elementem integrującym cały system. Do prowadzonej w jego ramach kartoteki zaległości płatniczych trafiają dokumenty finansowe z modułów HANDEL, DOSTAWY, ZAMOWIENIA, FAKTUS i EKSPORT. Z kolei fakt uregulowania płatności i wprowadzenia jej do raportu kasowego lub bankowego pozwala przenieść ją do modułu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO. Do tego samego modułu za pośrednictwem programu KASA trafiają też inne operacje finansowe ewidencjonowane w raportach kasowych i bankowych, np. zaliczki, delegacje, regulowane rachunki.


  Zalety modułu KASA

  Moduł umożliwia m.in. następujące operacje:

  • prowadzenie raportów kasowych gotówkowych i bezgotówkowych; możliwe jest jednoczesne prowadzenie raportów dla kilku różnych kas i banków
  • automatyczne ewidencjonowanie zaległości płatniczych generowanych przez dokumenty wystawiane w innych modułach Systemu Ferrodo, przy czym poszczególne zaległości w zestawieniu prezentowane są w dwojaki sposób: jako spis wszystkich dokumentów tworzących te zaległości oraz jako spis kontrahentów i przyporządkowanych im dokumentów
  • porządkowanie i wybór dokumentów z kartoteki zaległości zgodnie z potrzebami użytkownika
  • możliwość ręcznego wprowadzania zaległości powstałych przed wprowadzeniem Systemu Ferrodo w formie tzw. bilansu otwarcia
  • drukowanie zestawień zaległości
  • regulowanie zaległości płatniczych, możliwe jest zarówno regulowanie należności za pojedyncze dokumenty, jak i tzw. kojarzenie zapłat czyli przyjmowanie zbiorczych zapłat za kilka dokumentów
  • rozliczanie transakcji barterowych
  • możliwość wzajemnego bilansowania się kwot wynikających z dokumentów przeciwstawnych, tj. rachunku i jego korekty, lub zakupu i faktury opiewających na takie same kwoty pod warunkiem, że dotyczą one tego samego kontrahenta
  • automatyczne drukowanie poleceń przelewów dla dokumentów zakupu oraz rachunków i faktur korygujących
  • automatyczna współpraca z kartoteką kontrahentów i kartoteką pracowników
  • śledzenie historii zapłat dla dowolnie wybranego kontrahenta
  • drukowanie upomnień do zapłaty zawierający również wstępnie naliczone odsetki

  System ewidencjonuje i przechowuje archiwalne raporty kasowe i bankowe pozwalając w razie konieczności wydrukować ich duplikaty, a generowane przez moduł dekrety kasowe mogą być automatycznie przenoszone do modułu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO.


  FerRP7

  Moduł powstał w związku z wprowadzeniem reformy ubezpieczeń społecznych a co za tym idzie konieczności spełnienia wymogów w niej zawartych i jest dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu. Zgodnie z nową reformą osoby, które pracowały zarobkowo w latach 1980 - 1998 mają prawo żądać od wszystkich swoich pracodawców wydania Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp - 7 oraz innych druków wymaganych przez ZUS (Rp-6, Rp-8, Rp-9, Kp-1,itd.). Są one niezbędne do zagwarantowania prawidłowego naliczenia kapitału początkowego na potrzeby rent i emerytur. Firma FERRODO Computer postanowiła wyjść na przeciw wymogom stawianym przez ZUS a jednocześnie ułatwić pracę naszym Klientom i usprawnić wystawianie tego typu zaświadczeń. Opracowany został specjalny program komputerowy , który w całości obsługuje wszystkie zagadnienia związane z wystawianiem zaświadczeń dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Program ten jest oczywiście zintegrowany z całym pakietem systemu Ferrodo i ściśle współpracuje z modułami Kadrowo-Płacowymi.

  Zalety modułu:

  • szybkie wyszukanie i wczytanie z baz systemu Ferrodo danych osobowych pracowników oraz możliwość ręcznego dopisania wszystkich danych
  • automatyczne wczytanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz okresów składkowych i nieskładkowych pracowników z baz bieżących i archiwalnych systemu Ferrodo
  • ustawienia ogólne dla wszystkich druków (np. dane pracodawcy, miejscowość wystawienia dokumentu itd.) oraz dla indywidualnych wydruków (np. możliwość zaznaczenia do którego dnia w wybranym roku wypłata była wliczana w poprzedni miesiąc)
  • tabele składników wynagrodzeń (ogólne i indywidualne-dla danego pracownika)
  • import danych z baz kadrowo-płacowych i wydruk dokumentów: Rp-7, Rp-6, Kp-1
  • możliwość wydrukowania druków Rp-8, Rp-9 itp.
  • dodatkowe dane dostosowane do aktualnych wymagań ZUS (renta, emerytura, kapitał początkowy
  • zgromadzenie i przechowywanie danych przetworzonych druków w celu ich ponownej obsługi
  • łatwość obsługi programu

  Program oferowany jest w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej. Wersja sieciowa pozwala na jednoczesne prowadzenie wszelkich prac na wielu stanowiskach.


  Easy2HR

  Prezentujemy nasz nowy produkt wspomagający system informatyczny w obszarze kadrowo - płacowym. Daje on pracownikom firmy możliwość elektronicznego składania wniosków urlopowych poprzez następujące po sobie "elektroniczne etapy": edycję, zatwierdzenie oraz zapisywanie w systemie obsługi kadrowej. Easy2HR uruchamia się przy wykorzystaniu przeglądarki internetowej a wiec praktycznie z każdego miejsca posiadającego dostęp do Internetu.
  Główne funkcjonalności modułu Easy2HR to:

  • Proces obsługi wniosków urlopowych od jego złożenia przez pracownika poprzez akceptację przez przełożonego po zaewidencjonowanie absencji w systemie.
  • Przeglądanie ilości pozostałego urlopu oraz absencji.
  • Wnioski o zmianę danych osobowych.
  • Przeglądanie zaplanowanych urlopów na przestrzeni czasu.

  Logowanie do systemu następuje z dowolnej przeglądarki internetowej, po podaniu loginu i hasła:


  Po zalogowaniu, pracownik uzyskuje m.in. informację o dostępności swojego urlopu (ile wykorzystał oraz ile pozostało do wykorzystania). Pracownik zaznacza w dostępnym kalendarzu okres urlopu jaki chce wykorzystać, opcjonalnie z dostępnego menu: powód urlopu oraz typu urlopu (okolicznościowy, wypoczynkowy itp.). Wypełnienie karty urlopowej kończy się potwierdzeniem mailowym dla użytkownika z jednoczesną informacją o przesłaniu wniosku urlopowego do przełożonego. Po zatwierdzeniu wniosku (lub odmowie) przez przełożonego, przesyłany jest on elektronicznie do zainteresowanego ze stosowną informacją a w przypadku zatwierdzenia - jednocześnie podlega automatycznie wpisie do absencji pracownika w systemie kadrowo płacowym.


  Dodatkową funkcjonalnością systemu jest możliwość nadzorowania na przestrzeni czasu zaplanowanych urlopów w poszczególnych komórkach organizacyjnych. Wprowadzenie elektronicznego zarządzania wnioskami urlopowymi eliminuje papierowe dokumenty i pozwala usystematyzować obieg wniosków. Oszczędza się czas i papier, wprowadza sprawniejszy obieg informacji, zgodny z trendami XXI wieku.
  Zachęcamy do zastosowanie tego systemu w swoich przedsiębiorstwach.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta
  tel. 061-8460-900.

  FerIST

  Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom (głównie firmom realizującym od 1 maja 2004 r wymianę wewnątrzwspólnotową) stworzyliśmy moduł umożliwiający drukowanie deklaracji INTRASTAT i ich korekt oraz tworzenie zbiorów do przekazu elektronicznego na podstawie danych systemu FERRODO.
  Jest to o tyle istotne, że deklarację tę należy składać za okres każdego miesiąca oraz dodatkowo informację okresową na koniec każdego kwartału. Wiadomym jest, że Urzędy Celne pozbawione pracy w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej i zmiany granic celnych, proponują obsługę w zakresie deklaracji INTRASTAT firmom, które dotychczas obsługiwały od strony odpraw celnych. Są to jednak stałe koszty, które ponosić będzie firma, jeśli zgodzi się na taką obsługę. My proponujemy moduł, który przy jednorazowym wydatku, będzie służył Państwu lata.


  Możliwości modułu FerIST:

  • podgląd zebranych danych
  • automatyczne zebranie danych o korektach za poprzednie miesiące
  • możliwość edytowania danych w zależności od uprawnień operatora
  • scalanie danych zgodnie z przepisami prawnymi
  • eksport danych do pliku XML
  • wydruk deklaracji

  Program oferowany jest w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej. Wersja sieciowa pozwala na jednoczesne prowadzenie wszelkich prac na wielu stanowiskach.


  Administracja

  Sekretariat

  SEKRETARIAT jest jednym z elementów oferty pakietu Ferrodo. Moduł ten w bardzo dużym stopniu usprawnia pracę sekretariatu, przez co pozwala na poprawienie organizacji pracy całej firmy.


  Moduł SEKRETARIAT jako część Systemu Ferrodo

  Moduł SEKRETARIAT jest dość istotnym elementem wspomagającym cały system Ferrodo.Z tego właśnie modułu pochodzą pewne informacje wykorzystywane w innych segmentach programu. Daje on możliwość kontrolowania korespondencji oraz szybkiego wglądu w dane o kontrahencie.  Zalety modułu SEKRETARIAT:

  Moduł umożliwia następujące operacje:

  • prowadzenie pełnej ewidencji wychodzącej oraz przychodzącej korespondencji z możliwością wglądu zarówno w bieżące jak i archiwalne zapisy
  • ewidencjonowanie kursów wybranych przez użytkownika walut poprzez wpisanie ich do tabeli co może być wykorzystane przez inne moduły
  • prowadzenie terminarza spotkań pracowników co daje pełną informację o aktualnym miejscu ich pobytu oraz pozwala zaplanować spotkania
  • ewidencjonowanie kontrahentów z możliwością drukowania ich adresów na kopertach oraz naklejkach
  • zapisywanie w bazie numerów ważniejszych telefonów dla szybkiego ich odnajdywania
  • prowadzenie kartoteki pracowników zawierającej ich podstawowe dane osobowe (adres, nr telefonu)

  Moduł usprawnia w znacznym stopniu pracę sekretariatu i pozwala na szybkie uzyskanie informacji o spotkaniach pracowników, korespondencji czy kursie walut. Program oferowany jest w wersji jednostanowiskowej lub sieciowej. Wersja sieciowa pozwala na jednoczesne prowadzenie wszelkich prac na wielu stanowiskach.


  ¦rodki Trwałe

  Program ¦RODKI TRWAŁE firmy Ferrodo Computer jest częścią systemu kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa. Program umożliwia prowadzenie ewidencji majątku trwałego w przedsiębiorstwie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rejestrację przychodów, rozchodów i przesunięć składników majątkowych. Może być z powodzeniem stosowany zarówno dla firm dużych jak i małych niezależnie od rodzaju działalności (handlowa, produkcyjna).

  Funkcje programu ¦RODKI TRWAŁE:

  • możliwość prowadzenia pełnej ewidencji środków trwałych od momentu przyjęcia do eksploatacji do momentu zdjęcia go z ewidencji (np. likwidacja lub sprzedaż)
  • automatyczne naliczanie amortyzacji i umorzenia metodą liniową lub degresywną z uwzględnieniem amortyzacji podatkowej lub całkowitym umorzeniem i amortyzacją w momencie przyjęcia do eksploatacji
  • planowanie amortyzacji wraz z planowaniem zakupów i sprzedaży środków trwałych
  • przeszacowanie wg obowiązujących przepisów
  • współpraca z programem F-K obejmująca automatycznie tworzenie dekretu wg ustalonego wcześniej planu kodowania zarówno dla dokumentów jak i amortyzacji i umorzenia z możliwością przeksięgowań kosztów amortyzacji z zespołu "4" na "5"
  • zestawienia umożliwiające uzyskanie praktycznie wszystkich informacji dotyczących majątku przedsiębiorstw
  • Komunikacja użytkownika z programem jest bardzo prosta dzięki możliwości skorzystania w każdej chwili z podręcznika komputerowego. W programie ¦rodki Trwałe podobnie jak i w innych programach firmy Ferrodo Computer obowiązują zawsze te same zasady współpracy użytkownika z komputerem.

  Produkcja

  PROTOK - Moduł wspomagania produkcji


  Moduł ten przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność, opracowany z myślą o usprawnieniu pracy firm produkcyjnych. Możliwości modułu PROTOK
  Moduł PROTOK umożliwia m.in. następujące operacje:

  • prowadzenie kartoteki surowców zawierającej aktualizowane na bieżąco stany magazynowe,
  • tworzenie dokumentów magazynowych takich jak: przesunięcia międzymagazynowe, wydania (RW), zakupu (PZ), zwrotu do dostawcy (WD), wydania na zewnątrz (WZ), likwidacji (PL), przyjęcia z produkcji (PW),
  • tworzenie wydruku kartoteki towarów.

  System ewidencjonuje i przechowuje wszystkie wystawiane przez siebie dokumenty, pozwalając w razie potrzeby wydrukować ich duplikaty. Możliwe jest utworzenie zestawienia transakcji na podstawie pamiętanych dokumentów, a także zestawienia podatkowe. Moduł posiada kartotekę wyrobów do której należy dopisać produkowane wyroby. Dla każdego wyrobu definiuje się tzw. kartę wyrobu w której znajdują się wyszczególnione wszystkie surowce wchodzące w skład wyrobu z uwzględnieniem zużycia teoretycznego i normy zużycia. Na podstawie konkretnej karty wyrobu można wygenerować zestawienia:

  • zapasy surowcowe - informujące o tym ile wyrobu gotowego można wyprodukować wykorzystując surowce zgromadzone w magazynie;
  • zapotrzebowanie - dla konkretnej ilości wyrobu obliczane jest zapotrzebowanie na surowce z uwzględnieniem stanów magazynowych (podawany jest niedobór surowca jeśli w magazynie nie ma dostatecznej jego ilości).

  Kolejne zestawienia to m.in.:

  • raport z produkcji zbierającego dane na temat ilości, wartości i ciężaru wyprodukowanego wyrobu
  • zestawienie dokumentów RW pokazujących zużycie surowców wykorzystanych podczas produkcji.

  Moduł PROTOK umożliwia też tworzenie planu produkcji na cały rok, a także planu na miesiąc z uwzględnieniem poszczególnych dni a nawet zmian. Możliwy jest także wydruk utworzonych planów (rocznego i miesięcznych), oraz wydruk zestawień pokazujących procent realizacji planów. Możliwe jest także sprawdzanie dla każdego wyrobu wpisanego do planu rocznego, stopnia realizacji planu bez dokonywania zestawienia wszystkich wyrobów.

  Moduł PROTOK jako część systemu FERRODO

  Praca systemu PROTOK może być wspierana przez dodatkowe elementy systemu FERRODO. Wszystkie płatności związane z wystawianymi dokumentami mogą być rejestrowane przez programy KASA lub PŁATNO¦CI. Pozwalają one ewidencjonować zaległości płatnicze, rejestrować fakt uregulowania zaległości, a program KASA daje dodatkową możliwość wprowadzania płatności do stosownych raportów kasowych i bankowych. Dokładną analizę transakcji handlowych zapewniają moduły ANALIZA i CENTRALA. Ten ostatni adresowany jest przede wszystkim dla firm o wielu oddziałach.

  Zarząd i kontrola

  Bazy Analityczne - Finanse i Księgowość

  Analityczna Baza Danych - FINANSE I KSIĘGOWO¦Ć jest przydatnym narzędziem uzupełniającym system finansowo księgowy Ferrodo. Budowa Bazy oparta jest na wielowymiarowych kostkach OLAP, które są rozszerzeniem dwuwymiarowej tabeli arkusza kalkulacyjnego.


  Dzięki dodatkowym właściwościom można wykonać np. analizy danych finansowych w oparciu o produkt, czas, kontrahenta, rodzaju dochodu i kosztu. Zawartość Bazy Danych można przeglądać za pomocą:

  • skoroszytu MS Excel tworząc proste lub bardziej zaawansowane raporty i analizy,
  • przeglądarki Ferrodo Reporter, w której można w łatwy sposób analizować miary i wymiary dostępne w poszczególnych modułach wielowymiarowych baz danych OLAP.

  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  Bazy Analityczne - Handel, Gospodarka magazynowa

  Analityczna Baza Danych - HANDEL, GOSPODARKA MAGAZYNOWA to znakomite narzędzie wspierające menadżerów i zarządzających oparta o system Ferrodo. Budowa Bazy oparta jest na kostkach OLAP, które są rozszerzeniem dwuwymiarowej tabeli arkusza kalkulacyjnego.  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  Bazy Analityczne - Kadry i Płace

  Analityczna Baza Danych HR - dodatkowe wsparcie systemu kadrowo płacowego Fer4HR o przydatne funkcjonalności. Budowa Bazy Analitycznej HR oparta jest na kostkach OLAP pozwalających na bardzo szybkie analizowanie danych na różnych poziomach szczegółowości. Przy pomocy Analitycznej Bazy HR istnieje możliwość analiz w grupach:

  • czas pracy i absencje
  • historia zatrudnienia
  • składniki wynagrodzeń
  • dokonane wypłaty, należne składki FUS i podatki


  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.  Analizy handlowe

  Moduły ANALIZY i CENTRALA

  Sprawne i skuteczne zarządzanie firmą możliwe jest tylko w sytuacji, gdy kierownictwo dysponuje kompletem informacji o jej sytuacji finansowej i skuteczności działania poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Dlatego proponujemy Państwu moduły przeznaczone do tworzenia zestawień informujących o rezultatach działalności działów handlowych i marketingowych.
  Moduł ANALIZY tworzy wszechstronne zestawienia rezultatów prowadzenia działalności handlowej. Moduł CENTRALA ma nieco skromniejsze możliwości jeżeli chodzi o zakres prezentowanych informacji, ale za to pozwala analizować sytuację globalnie w skali firmy wielooddziałowej.

  Cechy charakterystyczne modułów ANALIZY i CENTRALA

  Moduł ANALIZY nie służy wystawianiu jakichkolwiek dokumentów, czy też modyfikowaniu kartotek. Tworzy on jedynie zestawienia w oparciu o kartoteki Systemu Ferrodo i wystawiane w jego ramach dokumenty. Pozwala śledzić skutki działalności handlowej i usługowej ewidencjonowanej w programach HANDEL, FAKTUS, EXPORT, ZAMóWIENIA, DOSTAWY. Efektem tej analizy są w większości tabulogramy drukowane na drukarkach z wąskim lub szerokim wałkiem.
  Program pozwala uzyskać informacje o:

  • obrotach (uporządkowanych wg indeksu, wzorca, dokumentów, branż i kodów)
  • sprzedaży towarów (uporządkowanych wg towarów, faktur, kontrahentów i branż),
  • sprzedaży usług (uporządkowane jak sprzedaż towarów),
  • zakupach,
  • zleceniach
  • przesunięciach (uporządkowanych wg towarów, dokumentów i kontrahentów)
  • towarach zalegających w magazynie powyżej określonej przez użytkownika ilości czasu
  • towarach nie wykazujących ruchu od podanej daty
  • towarach, których stan magazynowy spadł poniżej poziomu zapasu minimalnego
  • towarach, których okres przydatności upłynie po zdefiniowanej przez użytkownika dacie
  • wartości magazynu: bieżącej, bieżącej wg branż, w dniu, średniej wartości magazynu w dowolnie podanym okresie czasu, historii wartości zapasów magazynowych
  • zawartości kartoteki towarów na dzień wg dokumentów handlowych
  • obrotach z poszczególnymi kontrahentami
  • obrotach wg asortymentu
  • sprzedaży towarów pochodzących od konkretnych dostawców

  Moduł CENTRALA przygotowany został z myślą o tworzeniu niezbędnych zestawień, nie w skali jednego oddziału lecz w skali całej firmy, wybranych oddziałów lub dowolnie wybranego przedstawicielstwa terenowego. Warunkiem jego prawidłowego działania jest zbieranie w centrali przedsiębiorstwa odpowiednich informacji o transakcjach przeprowadzanych w oddziałach.

  Moduł ten pozwala ponadto oszacować liczbę dni, na które starczy towaru w magazynie i dobrać najwłaściwszy moment nowej dostawy towaru. Punktem wyjścia tej analizy są dotychczasowe obroty towarami.


  Analizy opakowań

  Moduł Analizy Opakowań służy do wykonywania analiz obrotu opakowaniami z kaucją (zwrotnych). Dzięki temu modułowi dowiemy się ile opakowań kontrahent otrzymał, ile zwrócił itp. Opisywany moduł obrotu pozamagazynowego został napisany z przeznaczeniem do pracy w sieci komputerowej (Novell NetWare, Personal Network, Microsoft Network, LanSmart lub Lantastic) pod dowolnym systemem operacyjnym. Może pracować na kilku stanowiskach sieci równocześnie (wersja wielostanowiskowa), a także na pojedynczym komputerze (wersja jednostanowiskowa).

  Programy specjalistyczne

  Leasing

  Firma Ferrodo Computer oferuje cały pakiet oprogramowania kompleksowej obsługi przedsiębiorstwa FERRODO. Moduł Leasing będący częścią tego systemu wydaje się być dobrym wsparciem dla tego rodzaju działalności. Jest on umiejscowiony w systemie FERRODO tak jak pokazuje to poniższy rysunek:  Dane gromadzone w module Leasing opierają się na trzech podstawowych kartotekach:

  • Kartoteka leasingobiorców zawierając oprócz standardowych danych także szczegółowy opis struktury prawnej firmy
  • Kartoteka przedmiotów leasingu powiązana z kartoteką ¦rodków Trwałych
  • Umowy leasingowe wraz z harmonogramem spłat

  Kartoteka leasingobiorców jest oparta na kartotece kontrahentów systemu FERRODO. Podstawowe dane kontrahenta są widoczne w całym systemie (nazwa, adres, konto itp.). Oprócz tego dla modułu Leasing potrzebne są dodatkowe informacje dla sporządzenia umowy leasingowej a więc osobowość prawna przedsiębiorstwa, nr i nazwa rejestru , skład zarządu, lista wspólników. Dane dodatkowe są zależne od formy prawnej przedsiębiorstwa i w taki sposób są one przedstawione.

  Kartoteka przedmiotów leasingu może być powiązana z modułem ¦RODKI TRWAŁE co spowoduje, że pozycja przyjęta do ewidencji majątku trwałego będzie widoczna w kartotece przedmiotów leasingu. Istnieje również możliwość dodania przedmiotu w module Leasing co zostanie uwidocznione jako przyjęcie planowane w ¦RODKACH TRWAŁYCH.

  Opis przedmiotu leasingu jest rozszerzony o dane szczegółowe dla pojazdów (nr rejestracyjny, nr silnika, nr nadwozia itp.) oraz o kartotekę szkód pojazdu i opłat ubezpieczeniowych. Umowy leasingowe i harmonogram spłat są trzecim a zarazem podstawowym ˇródłem informacji. Zawierają szczegółowe dane o sposobie zawarcia umowy, listę dostarczonych dokumentów, listę pełnomocników, poręczycieli oraz oprócz wartości umowy wykaz rat miesięcznym wraz z datą ich płatności.

  Przechowywanie i dostęp do informacji związanych z obsługą leasingu to pierwszy powód, dla którego warto kupić nasz program. Drugi i być może decydujący, to zdecydowane przyśpieszenie procesu obsługi klienta, którą to obsługę program wspiera w punktach następujących:

  • Przygotowanie oferty leasingowej z określeniem parametrów finansowych spłaty umowy
  • Przygotowanie umowy leasingowej w przyjaznej formie z możliwością symulacji kosztów kredytu
  • Wydruk umowy leasingowej i wszystkich dokumentów z nią stowarzyszonych
  • Automatyczna generacja faktur i rachunków dla rat, których spłaty przypadają w danym okresie czasu w formie umożliwiającej wykorzystanie kopert z okienkiem adresowym
  • Generacja przelewów z kodami kreskowymi
  • Realizacja zapłat w programie KASA z wykorzystaniem czytnika kodu kreskowego, co eliminuje przypadkowe błędy obsługi
  • Automatyczne przeniesienie danych do programu FINANSOWO-KSIĘGOWEGO
  • Zestawienia i analizy finansowe a w szczególności symulacja wpływów z rat leasingowych i amortyzacja planowana środków trwałych stanowiących przedmiot leasingu

  Obsługę programu wspomaga podręcznik i bogata dokumentacja.


  Dystrybucja - Logistyka - Magazynowanie

  Fer DLM

  Aplikacja Fer DLM jest produktem wykorzystującym najnowsze technologie informatyczne. Obejmuje swoim działaniem kluczowe obszary działalności firmy m.in. dystrybucję, logistykę, magazynowanie. Ponadto aplikacja obsługuje ofertowanie, zamówienia, dostawy, zawiera narzędzia CRM, oferuje przydatne analizy handlowe, zarządza triggerami.

  Bardzo przydatna funkcjonalność to własne definicje wzorców ofert, potwierdzeń ofert, zamówień do dostawców, z nagłówkiem i stopką, w trzech wersjach językowych. Kolejna przydatna możliwość to definiowanie wyglądu kartotek przez każdego użytkownika. Pozwala na indywidualne decyzje jakie kolumny, o jakiej szerokości i w której kolejności mają być wyświetlane na ekranie.


  Dzięki tej funkcjonalności - podczas wszelkiego rodzaju analiz, mamy możliwość decydowania o tym jakie kolumny im podlegają.

  Szerokie możliwości oferują tabele słowników poprzez ewidencję symboli oddziałów, grup towarowych, transportu, rotacji, promocji, cenników, rodzajów działalności, magazynierów, kierowców, zdarzeń systemowych i wiele innych. Umożliwia to w dalszej konsekwencji specyficzne filtrowanie danych, ich agregowanie i analizy.

  Inne przydatne funkcjonalności

  Współpraca z Google

  Podgląd adresu w serwisie Google Maps, obszar mapy można powiększać i pomniejszać, zamieniać na podgląd z satelity oraz wydrukować wybrany fragment.


  Eksport danych

  Wbudowane mechanizmy współpracy z Excel’em pozwalają na eksport wyników, co umożliwia póĽniejszą ich obróbkę w celu tworzenia własnych opracowań. Dowolne zestawienie, tabelę, można eksportować do wybranych formatów Excel 2010,2007 i wcześniejszych.

  Zlecenia spedycyjne, operacje magazynowe


  Filtrowanie i przygotowanie planów dyspozycyjnych dla dyspozycji oraz zamówień, których wysyłka jest konieczna w danym dniu. System umożliwia przeprowadzenie wszystkich operacji magazynowych łącznie z procesem sprzedaży. Aplikacja zwiera wszystkie funkcjonalności dostępne do tej pory w indywidualnie dystrybuowanych modułach obsługujących gospodarkę magazynową (Handel, Zamówienia, Dostawy, Serwis). Cecha ta stanowi o jego uniwersalności.

  Obsługa kartotek


  Aplikacja oferuje wygodną i funkcjonalną ewidencję kartotek, m.in. towarów, usług, kontrahentów, zapytań ofertowych, ofert, zamówień.

  Przyjazny interfejs umożliwia przeglądanie danych podstawowych w górnej części ekranu oraz danych szczegółowych, umieszczonych w zakładkach dolnej części ekranu.

  Zdarzenia CRM

  Ewidencja zdarzeń w obszarze CRM wraz z możliwością oceny i agregowania wg rodzajów, automatyczne zapisy zdarzeń w przypadku wygenerowania faktury elektronicznej, utworzenia zamówienia, wygenerowania oferty.

  Zarządzanie triggerami

  System umożliwia przekazywanie informacji do określonych stanowisk, definiowanie nadawców i odbiorców oraz rodzajów triggerów, ich parametry i opisowe procedury. Trigger może być wywołany np. poprzez sprzedaż poniżej marży minimalnej, zapytanie ofertowe, zamówienie klienta itp.

  Podstawowe narzędzia analityczne

  Przy pomocy FerDLM można uzyskać podstawowe analizy i zestawienia, m.in. obroty na indeksie, analizę cen zakupów, obroty w miesiącu (zakupy, sprzedaż, marża), zestawienie podatkowe zakupu i sprzedaży, dynamikę sprzedaży dla miesiąca, roku i in.  Pobierz ulotkę w postaci pliku PDF.